Rodičovský účet

obr: Rodičovský účet

Účel

Rodičovský účet je založený a spravovaný rodičmi kategórie U11. Slúži na náklady spojené s činnosťou kategórie nad rámec možností FK akými sú napr. turnaje (štartovné, doprava, strava), sústredenia, tréningové a vychádzkové oblečenie.

V žiadnom prípadne sa z neho nesmú hradiť náklady spojené s činnosťou trénerov, funkcionárov a futbalového klubu.

O využití finančných prostriedkov rozhodujú rodičia vzájomným dohovorom alebo hlasovaním.

Správca

Správcami a disponentami rodičovského účtu je Lucia Chudovská a Martina Bartošíková na základe poverenia rodičmi.

číslo účtu:

2939137500/1100

IBAN: 

SK14 1100 0000 0029 3913 7500

Do poznámky napíšte meno dieťaťa.

SUMA: 13,-€
(od apríla 2016)

Odporúčame nastaviť trvalý príkaz.