Služba a jej povinnosti

obr: Služba a jej povinnosti

Tréner určí hráčov, ktorí budú mať službu v danom týždni.

Službu majú vždy štyria hráči.

Služba je vždy na jeden týždeň od pondelka do nedeľe. V prípade, že si služba nebude plniť svoje povinnosti tak ako má, ostane aj nasledujúci týždeň!

Hráči, ktorí budú určení mať v danom týždni službu budú zodpovední za plnenie nasledovných povinností:

Tréning

  • pred tréningom prídu po fľaše a naplnia ich vodou (nie studenou!)
  • spočítajú lopty a dofúkajú mäkké lopty
  • pripravené pomôcky odnesú na ihrisko
  • po tréningu porátajú všetky lopty a odnesú ich z ihriska vo vaku
  • po tréningu pomôcky odnesú z ihriska
  • po tréningu vylejú z fliaš vodu a prázdne fľaše donesú späť trénerovi do šatne

Zápas

  • pred zápasom zoberú dresy, lekárničku, lopty, fľaše, príp. rozlišovacie trička a klobúčiky
  • rozdajú dresy, trenírky a štulpne pred zápasom v šatni všetkým hráčom
  • po zápase uložia dresy do tašky
  • zoberú lopty, vyprázdnia fľaše, zoberú lekárničku a ostatné pomôcky